Αγαπητοί γονείς, σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στο να συμβάλουμε στον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού. Τα προσωπικά σας δεδομένα και των παιδιών σας διαχειρίζονται και φυλάσσονται σύμφωνα με τους κανονισμούς GDPR.