Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε όπως προσέρχεστε με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπληρωμένα εκ των προτέρων και ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ
Τα έγγραφα αυτά στη συνέχεια θα σκαναριστούν και  σταλούν στα ταμεία για το λόγο αυτό ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ
Προτεραιότητα θα έχουν τα παιδιά με έτοιμα τα έντυπα. Τέλος δεδομένου του μεγάλου αριθμού παιδιών,
ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ έγγραφα που μας αποστέλλονται μέσω email
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ :
1) Εκτυπωμένη η κάρτα κατασκηνωτή.
2) Συμπληρωμένο Ιατρικό δελτίο
3) Συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο των κανονισμών της κατασκήνωσης
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ :
1) Εκτυπωμένη η επιταγή από το σύστημα.
2) Συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε δύο αντίγραφα (χωρίς συρραφή) οι συμβάσεις για την κάθε περίοδο.
(Παρακαλούμε στις συμβάσεις να συμπληρώνετε όλα τα πεδία και να αναγράφετε σωστά το ΑΜΚΑ των παιδιών)
3) Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα που έκανε την αίτηση και πάνω γράφουμε :
α) ΑΦΜ/γονέα ΑΜΚΑ /γονέα ΑΜΙΚΑ(ΕΦΚΑ) /γονέα ΑΜΚΑ παιδιών β) Διεύθυνση κατοικίας, γ) Νομός, δ) Δ.Ο.Υ. ε)Τηλέφωνα επικοινωνίας
4) Φωτοτυπία της την πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου των παιδιών που φαίνεται το ΑΜΚΑ τους.
5) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο το Ιατρικό δελτίο
6) Συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο των κανονισμών της κατασκήνωσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ κατασκηνωτών μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ με υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr.
Παρακαλούμε όπως οι συμβάσεις παραδίδονται κατά την προσέλευση στην είσοδο, ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ