Η
Η κατασκήνωση στο  Facebook
Copyright 2015  Παιδικές Κατασκηνώσεις Ζωγραφάκη Village Park AE    Τηλ : 2810 236555 & 28410 71071        info@zografaki.com
Καλοκαίρι 2017 - ΠΕΡΙΟΔΟΙ 22 ΗΜΕΡΩΝ: Α.20 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ Β. 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  Γ. 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΠΕΡΙΟΔΟΙ 15 ΗΜΕΡΩΝ: Α. 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ Β. 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Γ. 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.



Από το 1975 και κάθε καλοκαίρι δεν φιλοξενούμε απλώς παιδιά…
Φιλοξενούμε συναισθήματα και διαμορφώνουμε αναμνήσεις
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 22 ΗΜΕΡΩΝ:

Α.20 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
Β. 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Γ. 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 15 ΗΜΕΡΩΝ:
Α. 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
Β. 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Γ. 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.