ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΤΗΛ.: 2810 236555  FAX: 2810 238080
ΣΙΣΙ: ΤΗΛ. : 28410 71071  FAX: 28410 71171
email: info@zografaki.com
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ :

Εκτυπωμένη η κάρτα κατασκηνωτή.
Συμπληρωμένο Ιατρικό δελτίο  (πατήστε για να το κατεβάσετε)
Εκτυπωμένο το αρνητικό αποτέλεσμα του Rapid-test 24 ώρες πριν την προσέλευση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ :

Εκτυπωμένη η επιταγή από το σύστημα.
Συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες εις τριπλούν οι συμβάσεις για την κάθε περίοδο.
Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα που έκανε την αίτηση και πάνω γράφουμε : α) ΑΦΜ/γονέα ΑΜΚΑ /γονέα ΑΜΙΚΑ(ΕΦΚΑ) /γονέα ΑΜΚΑ παιδιών β) Διεύθυνση κατοικίας, γ) Νομός,  δ) Δ.Ο.Υ. ε)Τηλέφωνα επικοινωνίας
Φωτοτυπία της την πρώτης σελίδας του  βιβλιαρίου των παιδιών  που φαίνεται το ΑΜΚΑ τους.
Συμπληρωμένο Ιατρικό δελτίο  (πατήστε για να το κατεβάσετε)
Εκτυπωμένο το αρνητικό αποτέλεσμα του Rapid-test 24 ώρες πριν την προσέλευση.

Η σύμβαση για την A΄ Περίοδο 2023 Κατεβάστε τη σύμβαση Α Περίοδος

Η σύμβαση για την B΄ Περίοδο 2023 Κατεβάστε τη σύμβαση Β Περίοδος

Η σύμβαση για την Γ΄ Περίοδο 2023 Κατεβάστε τη σύμβαση Γ Περίοδος
ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Συνοδευτικό από το Φορέα σας (όπου χορηγείται)
Συμπληρωμένο Ιατρικό δελτίο  (πατήστε για να το κατεβάσετε)
Αποδεικτικό κατάθεσης εξόφλησης ( σε περίπτωση ιδιωτών ή συμμετοχών)
Εκτυπωμένο το αρνητικό αποτέλεσμα του Rapid-test 24 ώρες πριν την προσέλευση.
Copyright © 2023 Zografaki Village Park AE  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zografaki.com