ΟΑΕΔ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ :

  1. Εκτυπωμένη η επιταγή από το σύστημα.
  2. Συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες εις τριπλούν οι συμβάσεις για την κάθε περίοδο.
  3. Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα που έκανε την αίτηση και πάνω γράφουμε : α) ΑΦΜ/γονέα ΑΜΚΑ /γονέα ΑΜΙΚΑ(ΕΦΚΑ) /γονέα ΑΜΚΑ παιδιών β) Διεύθυνση κατοικίας, γ) Νομός,  δ) Δ.Ο.Υ. ε)Τηλέφωνα επικοινωνίας
  4. Φωτοτυπία της την πρώτης σελίδας του  βιβλιαρίου των παιδιών  που φαίνεται το ΑΜΚΑ τους.
  5. Συμπληρωμένο Ιατρικό δελτίο  (πατήστε για να το κατεβάσετε
  6. Εκτυπωμένο το αρνητικό αποτέλεσμα του Rapid-test 24 ώρες πριν την προσέλευση.

Η σύμβαση για την A΄ Περίοδο 2022

Κατεβάστε τη σύμβαση Α Περίοδος

Η σύμβαση για την B΄ Περίοδο 2022

Κατεβάστε τη σύμβαση Β Περίοδος

Η σύμβαση για την Γ΄ Περίοδο 2022

Κατεβάστε τη σύμβαση Γ Περίοδος

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο