Ιδιωτικά συμφωνητικά ΟΑΕΔ

Η σύμβαση για την Β΄ Περίοδο 2020

Κατεβάστε τη σύμβαση

Η σύμβαση για την Γ΄ Περίοδο 2020

Κατεβάστε τη σύμβαση

Η σύμβαση για την Δ΄ Περίοδο 2020

Κατεβάστε τη σύμβαση