Από το 1975 και κάθε καλοκαίρι δεν φιλοξενούμε απλώς παιδιά…Φιλοξενούμε συναισθήματα και διαμορφώνουμε αναμνήσεις Η
Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014
Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014
Φωτογραφίες  Καλοκαίρι 2014
Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014