Από το 1975 και κάθε καλοκαίρι δεν φιλοξενούμε απλώς παιδιά…Φιλοξενούμε συναισθήματα και διαμορφώνουμε αναμνήσεις
Φωτογραφίες Καλοκαίρι 2014  Γ΄  Περίοδος
Παρακαλώ περιμένετε μέχρι να φορτωθούν