Από το 1975 και κάθε καλοκαίρι δεν φιλοξενούμε απλώς παιδιά…Φιλοξενούμε συναισθήματα και διαμορφώνουμε αναμνήσεις Η
Πύργος ψυχαγωγιών
Σύνολο 35 στρέμματα  με πολλούς χώρους και  παρκάκια με πρινάρια και άλλα δένδρα